Statistik

Uppdaterad 10/7/20 av Leigh Hutchens

Om du har valt att visa statistik "Visa"-menyn så kan du spåra prognosvariabler och optimal bemanning längst ner på skärmen.

Summa

Summan av variabler för den valda perioden.

Tabell

Variabler uppdelade per dag eller, i daglig vy, per timme.

Diagram

Variabler uppdelade per timme i dag- och vecko-vyn, och per dag i månadsvyn.

Variablerna är uppdelad baserat på enhet, dvs 1) timmar och 2) försäljning och kostnad. Beroende på vilka variabler du har valt (penna-ikonen) kommer du därför att kunna se variabler i en eller två grafer.

Observera att om du använder variabler med båda enheter, så kan du minska statistikens höjd genom att klicka på "pilen" som visas högst upp i statistiken. Du kommer fortfarande att kunna se båda graferna, men du behöver skrolla

Om du vill se mer detaljer så kan du fortfarande med hjälp av muspekaren se data per variabel och timme:

Penna

Här väljer du vilka variabler du vill se statistik för.

Följande variabler beräknas i Neo:

  • Schemalagda timmar
  • Arbetade timmar
  • Schemalagda timmar kontra optimala timmar
  • Produktiva timmar
Enbart schemakomponenter som befinner sig på den nuvarande gruppen visas i statistiken - exempelvis visas inte skift som äger rum på andra enheter i statistiken.


Fick du hjälp?