Statistik

Uppdaterad 7/10/19 av Christine

Om du har valt att visa statistik "Visa"-menyn så kan du spåra prognosvariabler och optimal bemanning längst ner på skärmen.

Summa

Summan av variabler för den valda perioden.

Tabell

Variabler uppdelade per dag eller, i daglig vy, per timme.

Diagram

Variabler uppdelade per timme i dag- och vecko-vyn, och per dag i månadsvyn.

Variablerna är uppdelad baserat på enhet, dvs 1) timmar och 2) försäljning och kostnad. Beroende på vilka variabler du har valt (penna-ikonen) kommer du därför att kunna se variabler i en eller två grafer.

Observera att om du använder variabler med båda enheter, så kan du minska statistikens höjd genom att klicka på "pilen" som visas högst upp i statistiken. Du kommer fortfarande att kunna se båda graferna, men du behöver skrolla

Penna

Här väljer du vilka variabler du vill se statistik för.

Följande variabler beräknas i Neo:

  • Schemalagda timmar
  • Arbetade timmar
  • Schemalagda timmar kontra optimala timmar
  • Produktiva timmar


Fick du hjälp?