Lösenordsnivåer

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Det finns två olika lösenordsnivåer i Quinyx, om du vill byta mellan de olika nivåerna behöver du ta kontakt med vår Customer Service som genomför ändringen.

Standardnivå

Standardnivå innebär att alla lösenord är minst 6 tecken långa. Om en chef skulle återställa en anställds lösenord, eller om den anställde skulle välja att återställa sitt lösenord, kommer systemet kräva att den anställde väljer ett nytt lösenord vid första inloggningen. Användarkontot kommer låsas efter 12 misslyckade inloggningsförsök och kan sedan endast återaktiveras av en chef.

Hög nivå

Den högre nivån inkluderar allt som Standardnivån innebär, men det kräver även att lösenordet är minst 8 tecken, att minst 2 tecken är numeriska och att minst 2 tecken är alfabetiska. Systemet kommer kräva ett nytt lösenord var tredje månad, och du kan inte använda samma lösenord mer än en gång under en 30-månaders period, eller 10 löpande lösenordsändringar. När användaren har haft samma lösenord i mer än tre månader kommer de att ombes byta lösenord vid nästa inloggning. Kontot kommer låsas efter 6 misslyckade inloggningsförsök och kan sedan endast återaktiveras av en chef.


Fick du hjälp?