Lönefunktionalitet

Uppdaterad 30/7/20 av Leigh Hutchens

I tidvyn visas en kryssruta framför respektive medarbetare. Beroende på parameterinställningen "Överför endast helt attesterade tider" i Classic samt medarbetarens faktiska status kan du kryssa i en given kryssruta vilket i sin tur möjliggör nedanstående lönefunktionalitet. Läs mer om Tid-fliken här.

När du utför lönehandlingar för en specifik dag i så görs detta för en hel dag, från affärsdygnsbryt till affärsdygnsbryt.

Preliminär fil

Tack vare den preliminära filen kan du "provexportera" din lönefil för att se till att inga problem uppstår när filen når ditt lönesystem. På så sätt kan du, om ett problem skulle uppstå, ta itu med detta i Quinyx och köra samma fil igen. Av den anledningen så låser inte en preliminär fil de överförda löneposterna, vilket innebär att du fortfarande kan redigera de posterna i Schema även efter att du har kört den preliminära filen (såvida du inte låst själva schemat, såklart).

Följ stegen nedan för att köra en preliminär lönefil:

 • Gör dina val i Anpassa vy-panelen i Tid och se till att du väljer ett och enbart ett lönefil.
 • Klicka på "Tillämpa" längst ner i panelen.
 • Vänta medan Quinyx bearbetar din förfrågan.
 • Bocka i kryssrutorna för medarbetarna du vill överföra till lön för i kolumnen längst till vänster i listan som visas. Använd kryssrutan på rubriksnivå om du vill välja samtliga medarbetare i listan - detta kommer välja samtliga medarbetare som hämtats i och med din förfrågan, du behöver med andra ord inte skrolla ner för att visa alla medarbetare för att den kryssrutan ska inkludera alla.
 • Klicka på "Preliminär fil"-knappen som tänds bredvid "Anpassa vy"-knappen när du markerar en kryssruta.
 • I modalen som visas sammanfattas vad som kommer att överföras:
  • Antal löneposter som kommer inkluderas i filen.
  • Antal löneposter som kommer ignoreras eftersom de saknar medarbetar- och/eller chefsattest.
  • Antal löneposter som kommer att ignoreras eftersom de saknar stämpling.
  • Antal löneposter som ignoreras eftersom de redan har överförts till lön.
 • Om du bockar i "Skicka mig till filarkivet"-kryssrutan så kommer du omdirigeras till filarkivet när du klickar på "OK".
 • När du väl kommit till filarkivet, vänta på att genereringen av din fil är klar.

Skapa lönefil

Lönefilen kör lön definitivt för de valda grupperna och medarbetarna.

Jämfört med att köra en preliminär lönefil kommer överföring till lön dessutom att:

 • Låsa överförda löneposter från att redigeras genom att visa dem som utgråade i Schema - bara genom att backa överföringen kommer du kunna redigera de här posterna igen.
 • Uppdatera statusen för överförda löneposter från "Klar för överföring" till "Överförd till lön".

För att köra en definitiv lönefil, följ samma steg som när du kör en preliminär fil (se ovan), men när du väl har valt vilka medarbetare du vill föra över så klickar du istället på "Skapa lönefil"-knappen som visas bredvid "Preliminär lönefil"-knappen när minst en kryssruta är ibockad. Resten av flödet är likadant som när du kör en preliminär fil.

Vad förs över till lön?

Följande gäller för Quinyx, både i Classic och Neo:

 • Om du har gjort ändringar i systemet efter att du klickade på "Tillämpa" i Anpassa vy-panelen så kommer dessa ändringar att beaktas när du förför till lön.
 • Om en faktisk lönepost inte genererar lön, exempelvis eftersom lönearten som genereras av posten inte är ibockad i medarbetarens avtalsmall, så kommer den posten att visas i Tid-fliken men inte inkluderas i lönefilen.
 • Den i gruppväljaren valda gruppens affärsdygnsbryt tillämpas. Föreställ dig till att du för över till lön för 1-31 mars och att enheten du valt i gruppväljaren har midnatt som affärsdygnsbryt. Vissa löneposter du för över har 23:30 som starttid den 31 mars och de äger rum på en enhet vars affärsdygnsbryt är 23:00 - de kommer fortfarande föras över som del av mars månads lön eftersom det är den valda enhetens affärsdygnsbryt som tillämpas vid skapande av lönefilen.
Löneposterna som inkluderas kontra ignoreras i filen beror på ett antal parameterinställningar i Classic, inklusive "Överför endast helt attesterade tider" samt "Inkludera transaktioner som saknar personalattest i lönefil" i kombination med "Hierarkisk attest" och "Chef kan attestestera för anställd".


Fick du hjälp?