Personalkategorier

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Personalkategorierna kan ses som olika behörighetsnivåer i Quinyx och avgör t.ex. vilka som ska ha behörighet till adminportalen och vilka som endast ska ha behörighet till personalportalen. Personalkategorierna avgör även vilka som ska kunna se samtliga enheter i organisationen och vilka som bara ska kunna se sin egen enhet eller avdelning. Genom att förse Quinyx med olika personalkategorier säkerställer du att rätt person har rätt behörighet i Quinyx.

Observera att personalkategorier måste skapas i programmet för att överhuvudtaget kunna skapa personal. Varje anställd måste tillhöra en personalkategori. Vilken personalkategori en anställd tillhör avgör även vilka rättigheter den har i Quinyx.

Personalkategorin som du skapar kopplas till en bakomliggande Quinyx roll som styr behörighet.

Skapa personalkategorier

Personal > Personalkategorier > Lägg till

 • Ange Personalkategorinamn. Vanligtvis används samma termer som i den egna verksamheten.
 • Personalkategorin ska sedan kopplas till en Roll.
 • Tryck på Spara

Roller

 • Läsare är en personalkategori som inte används i dagsläget.
 • Personal  ger medarbetaren behörighet till endast personalportalen.
 • Ass. chef är en personalkategori som inte används i dagsläget.
 • Avdelningschef  ger behörighet till både admin- och personalportalen. En Avdelningschef kan se schemat på sin egen avdelning, men inte på någon annans avdelning. Vidare kan en Avdelningschef endast se de medarbetare som är kopplade till sin egen avdelning samt de som saknar avdelningstillhörighet.
 • Lokal chef har behörighet till både admin- och personalportalen. En Lokal chef har möjlighet att se schemat på hela sin enhet, alltså på alla avdelningar inom sin egen enhet.
 • Regionchef innebär behörighet till både admin- och personalportalen. Regionchefen har möjligheten att se samtliga enheter som ingår i sin egen region.
 • Chef är den högsta behörighetsnivån i Quinyx, som även den har tillgång till både admin- och personalportalen, och ger behörighet till samtliga enheter i organisationen.
 • Övervakning är en roll som kan användas tillsammans med modulen Uppgift och kan tilldelas en person som endast ska ha läsrättigheter.

Exempel på personalkategorier, olika branscher

Chef

 • Bemanningskoordinator
 • HR
 • Löneadministratör
 • SuperUser
 • Systemadministratör
 • Verksamhetschef

Lokal chef

 • Anläggningschef
 • Enhetschef
 • Kontorsansvarig
 • Manager on Duty
 • Platschef
 • Restaurangchef

Avdelningschef

 • Arbetsledare
 • Ekonomiansvarig
 • Gruppchef
 • Marknadsansvarig
 • Produktchef
 • Team leader

Personal

 • Agent
 • Farmaceut
 • Lokalvårdare
 • Medarbetare
 • Serveringspersonal
 • Receptionist
 • Säljare

Regionchef

 • Distriktschef
 • Områdeschef
 • SamordnareFick du hjälp?