Lägg till, redigera och använd grupptyps-etiketter för dina samarbetsgrupper

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Arbeta med etiketter i din samarbetsgrupp

När du konfigurerar en samarbetsgrupp måste du också associera en grupptyps-etikett till varje nivå av din samarbetsgrupphierarki.

Dessa grupptyps-etiketter är motsvarigheten till Grupptyps-etiketter i Frontline portal standalone. Detta gör att du kan dela innehåll i Frontline portal AIO plattformen följande den hierarkiska struktur du har skapat eller till specifika grupp typer, t.ex. grupp typ/etikett = butik.

Exempel: Under Samarbetsgrupper har du skapat följande hierarki:

 1. Träd 1
  1. Gren A
  2. Gren B (Etikett = Fågelbo)
  3. Gren C
   1. Babygren D
   2. Babygren E (Grupptyps-etikett = Fågelbo)

Genom den mer traditionella distributionsmodellen kan du välja vilken grupp som helst. Oavsett om du delar en uppgift, berättelse, eller vad som helst, kommer det innehållet att distribueras till den gruppen och grenarna nedanför den enligt de traditionella hierarkireglerna.

Men genom att associera grupptyps-etiketten "Fågelbo", med den har du nu ett ytterligare alternativ. Om du vill distribuera innehåll över hierarkin när du delar innehållet kan du välja grupptyps-etikett = Fågelbo, och innehållet kommer att delas med varje grupp med den grupptyps-etiketten istället för att vara begränsat till grupperna inom en individuell hierarki.

Så, i grund och botten möjliggör att lägga till en grupptyps-etikett för varje samarbetsgrupp inom en hierarki att användare av All-in-one plattformen delar innehåll på ett ytterligare sätt. Det vill säga, du kan välja gruppen du vill dela det med, eller, tack vare grupptyps-etiketter, kan du också distribuera innehåll ämnesvis över de hierarkier du har skapat.

Hur du konfigurerar grupptyps-etiketter

Konfigurering av grupptyps-etiketter är en tvåstegsprocess:

 1. Först måste du skapa en lista över tillgängliga grupptyps-etiketter.
 2. Sedan, när du konfigurerar samarbetsgrupperna kan du välja från listan över tillgängliga grupptyps-etiketter.

När du distribuerar innehåll kan slutanvändaren välja från denna lista över tillgängliga grupptyps-etiketter under Grupptyps-etikett drop-down menyn.

Skapa en lista över tillgängliga etiketter

Först, under Kontoinställningar > Inställningar för Frontline Portal> Grupptyps-etiketthantering, måste du skapa listan över grupptyps-etiketter som du vill ha tillgängliga när du konfigurerar samarbetsgrupperna.

 1. Gå till Inställningar för Frontline Portal > Grupptyps-etiketthantering.
  Du kan hantera befintliga grupptyps-etiketter eller välja Lägg till ny knappen för att skapa nya etiketter.
 2. Därefter väljer du Lägg till ny för att lägga till en ny grupptyps-etikett.
Du kan endast ta bort en grupptyps-etikett från denna skärm om den inte är associerad med aktiva grupper.

Associera en grupptyps-etikett till dina samarbetsgrupper

När grupptyps-etiketterna har skapats kan du associera en etikett till varje grupp genom att navigera till Kontoinställningar > Inställningar för Frontline Portal > Samarbetsgrupper.

En grupptyps-etikett väljs vid skapandet av en samarbetsgrupp och kan redigeras på vilken befintlig grupp som helst i sidopanelen.

Grupptyps-etiketten är ett obligatoriskt fält, och varje samarbetsgrupp måste ha en etikett.


Fick du hjälp?