Klocka in/ut

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Klocka in/ut

När du har identifierat dig själv är det dags att klocka in eller ut.

Klocka in

För att klocka in, tryck på Klocka in på det schemalagda skiftet du vill klocka in för. En pop-up visas för att bekräfta att du har klockat in. Du kan välja att stänga pop-up-fönstret eller så stängs det automatiskt efter några sekunder.

Klocka ut

För att klocka ut, tryck på Klocka ut på det schemalagda skiftet du vill klocka ut för. En pop-up visas för att bekräfta att du har klockat ut. Du kan välja att stänga pop-up-fönstret eller så stängs det automatiskt efter några sekunder.

Observera att knapparna är "smarta". Du kommer endast kunna trycka på knappen för en åtgärd som du kan utföra. Om du redan har klockat in kommer du därför inte att kunna trycka på klocka in igen. Endast klocka ut kommer att vara aktiverad i det fallet.

Flera skift

Om du har flera skift på en dag kommer vi att visa alla skiften. Tryck bara på klocka in/ut på det skift du vill klocka in/ut för.

Inget skift

Om du inte har ett skift kommer vi att visa "du har inga schemalagda skift". Du kan fortfarande fortsätta att klocka in/ut genom att trycka på knapparna.

Kommentar

Du kan välja att skriva en kommentar när du klockar in/ut. Skriv bara kommentaren i kommentarfältet innan du trycker på klocka in/ut. Kommentarerna kommer sedan att vara synliga för chefen i tidkortet.


Fick du hjälp?