Auktorisera enheter & Logga in på QClock

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Auktorisera enheter

När QClock-modulen har aktiverats är det dags att auktorisera de enheter där du vill köra QClock. En enhet kan vara en stationär dator, en surfplatta eller någon annan enhet med en webbläsare.

Lägg till en enhet

För att auktorisera en ny enhet följ dessa steg:

  1. Klicka på Auktoriserade enheter i QClock-menyn under Kontoinställningar.
  2. Klicka på Lägg till enhet i det övre högra hörnet.
  1. En pop-up visas där du måste ge enheten ett namn och välja vilken enhet enheten ska vara ansluten till. Du kan också välja att ge enheten en beskrivning.
  1. Tryck på Spara när du är klar.

En ny pop-up visas som visar den unika klient-ID och klienthemlighet som du kommer att använda för att aktivera QClock på enheten.

Observera att klienthemligheten endast är synlig en gång. När du trycker på Klart kommer du inte längre att kunna se klienthemligheten.

Lista över auktoriserade enheter

När du navigerar till Auktoriserade enheter kommer du att se en sökbar lista över alla dina auktoriserade enheter, vilken enhet de tillhör och klient-ID för varje enhet.

Återskapa autentiseringsuppgifter

Om du av någon anledning inte kommer ihåg eller har tillgång till klient-ID och hemlighet för en enhet kan du välja att återskapa nya autentiseringsuppgifter för enheten. För att göra det klickar du bara på återskapningsikonen under Åtgärder.

Ta bort autentiseringsuppgifter

Om enheten inte längre ska användas med QClock kan du ta bort den. När du har gjort det kommer enheten att loggas ut från QClock, och om du vill logga in igen måste du generera nya autentiseringsuppgifter genom att lägga till enheten igen. För att ta bort enheten klickar du bara på raderingsikonen under Åtgärder och bekräftar att du vill ta bort den.

Logga in på QClock

När en enhet har auktoriserats är det möjligt att logga in på QClock på den enheten.

Logga in

Navigera till qclock.quinyx.com

  1. Ange klient-ID för enheten.
  2. Ange klienthemligheten för enheten.
  3. Välj vilken region du befinner dig i.
  4. Välj Logga in.

QClock är nu redo att användas!


Fick du hjälp?