QClock-inställningar

Uppdaterad av Victor Jespersen

QClock-inställningar

När QClock-modulen är aktiverad, kommer du att se QClock-inställningarna under QClock-menyn i kontoinställningarna. Det är här du kan konfigurera QClock för att möta behoven i din organisation.

Inställningar

Detta är de aktuella inställningarna som du kan konfigurera. För att aktivera en inställning, markera rutan under "aktivera" för varje inställning.

Inställning

Vad den gör

Visa kortnummer

Om aktiverad kan anställda se sitt kortnummer i inmatningsfältet när de använder ett RFID-kort/tagg för att identifiera sig i QClock.

Kommentarsruta

Om aktiverad kan anställda se en kommentarsruta och välja att lämna en kommentar vid in- eller utstämpling.

Numpad

Om aktiverad kommer anställda att se Numpaden på QClock.

Observera att fler inställningar kommer att läggas till på denna sida när vi släpper nya funktioner för QClock


Fick du hjälp?