Tabeller - Frånvarotyper

Uppdaterad 15/3/21 av Christine

Den här artikeln gäller Classic. 

Frånvarotyper skapas för att kategorisera frånvaroorsakerna och påverkar i vissa lönesystem var transaktionen ska hamna i lönefilen. För varje frånvarotyp kan du ange om den ska generera lön (dock inte vilken löneart) för den anställde och om den ska räknas som arbetad tid. Du kan även ställa in om frånvarotypen ska räknas som sjukdom, permission, semester eller om det är en övrig frånvaro.

Frånvarotyper skapas under fliken Inställningar och menyn Tabeller

Skapa Frånvarotyp

Frånvarotyper behöver skapas innan frånvaroorsaker eftersom en frånvarotyp sedan måste väljas i varje frånvaroorsak.

Klicka på Lägg till, ge frånvarotypen ett namn, om den ska skapa lön, vilken typ av frånvaro det gäller och om den ska räknas som aktiv tid. Välj Spara.Fick du hjälp?