Röda dagar FAQs

Uppdaterad 10 months ago av Leigh Hutchens

F: Hur fungerar röda dagar i Neo?

S: Röda dagar är fortfarande konfigurerade i Classic. De fungerar på samma sätt i Neo när det gäller regler och varningar. Röda dagar beaktas när grundscheman rullas ut. Röda dagar är markerade i rött i schemat.

F: Kommer det komma en motsvarighet till Classic:s "Stämpling med matchande fast schema-skift"-helgdagsregel i Neo?

S: På grund av extremt lågt användande så kommer vi inte bygga stöd för den här typen av helgdagsregel i Neo.


Fick du hjälp?