Tabeller - Projekt

Uppdaterad 15/3/21 av Christine

Den här artikeln gäller Classic. 

I Quinyx finns det möjlighet att följa upp utfallna timmar på projekt. För att göra detta behöver man först lägga in sina projekt i Tabeller, projektredovisa sin stämplade tid och att sedan ta fram timmar per projekt i rapportform.

Lägga in Projekt

Man skapar, aktiverar samt inaktiverar sina projekt under Tabeller.

Gå till Inställningar→ Tabeller. Klicka på radioknappen “Projekt” för att komma till projekt-tabellen.

  • Klicka på kolumnen under rubriken “Projekt” och skriv in ditt projektnamn.
  • Klicka på kolumnen till höger och skriv in ditt projektnummer
  • För att aktivera projektet, bocka i rutan i den vänstra kolumnen. För att avaktivera bocka ur samma ruta.
  • Klicka på Spara

Använda Projekt

Det finns ett par olika metoder för att redovisa tid på projekt. Ett alternativ är att lägga in projektetet på sin skifttyp/skift. Ett annat är redovisa sin stämpling på projekt.

Projekt på skifttyp/skift

Om man har en speciell skifttyp som alltid ska gå mot ett visst projektnummer kan man med fördel lägga in projektet direkt i skifttypen. Då kommer alla stämplingar som hör till den skifttypen/skiftet taggas med samma projektnummer.

  • Gå till Schema -->Skifttyper
  • Klicka på skifttypen du vill lägga in projekt på
  • Välj projekt
  • Klicka på Spara (alternativt även uppdatera redan utrullade skift och scheman)

Har man behov så kan man även i ett specifikt skift även lägga till/ändra ett projekt. T ex, Skifttypen “Office” har normalt sett Projekt 3, men en specifik dag behöver detta ändras till ett annat projektnummer. Då kan man gå in på skiftet den dagen (via Schema/Schemalagd Personal och ändra:

Projekt på stämpling

Man kan även redovisa en stämpling på projekt. Då behöver man i sak inte ha projektnummer på skiftet. Som chef kan du ändra /lägga till projekt på stämpling via Tidkortet.

  • Gå till Tid och klicka på den dag samt person du önskar ändra på.
  • Välj i rullistan över projekt på stämplingen

Anställda kan även lägga till projekt på sina stämplingar om man tillåter det. Detta kan göras via personalportalen och via tidkortet likt ovan. De kan också göra det via mobilappen samt stämpla in på projekt via Webpunch.

Vad man önskar/tillåter sina anställda att göra styrs via fliken “Rättigheter”.

Uppföljning av projekt

I Quinyx finns ett par standardrapporter där du kan läsa av antal utfallna timmar på projekt. Dessa hittar du under Rapporter/Statistik ->Rapporter->Tid.

Exempel på rapporter är “Löneunderlag”, “Löneunderlag per kostnadsställe” samt “Lönerapport”.


Fick du hjälp?