Organisationsstruktur

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Hur bygger man upp en organisation i Quinyx?

En bra grund brukar vara att utgå ifrån verksamhetens organisationsstruktur vid uppsättningen i Quinyx. Det är dock inte ovanligt att behöva göra små förändringar för att få till de olika behörighetsnivåerna i Quinyx som ni vill ha dem och det är därför ingen nödvändighet att strukturen i Quinyx speglar strukturen i er verksamhet.

Kund

Högst i organisationsstrukturen ligger ditt företag. I strukturens högsta nivå ligger det så kallade kundkortet. Kunden skapas av Quinyx och innehåller till exempel generell kontaktinformation, definierar vilka moduler som ska finnas tillgängliga, om regioner ska användas och hur många användarlicenser som finns enligt avtal. På kundnivå läggs personal som ska ha högsta behörighet. Rollen i Quinyx som associeras med denna högsta behörighet heter Chef.

Region

Under kundnivå finns möjlighet att sätta upp regioner som grupperar ett antal enheter i olika geografiska områden. Regioner behöver bara skapas om det underlättar och finns behov, det är inte en obligatorisk nivå i strukturen. Det är möjligt att välja en chefsgrupp som ansvarar för regionen och/eller en chef. Regionchefen har tillgång till alla enheter som tillhör regionen.

Enheter

Under regioner i strukturen finns enheter. Enheter definieras ofta som separata fysiska platser i verksamheten. Det måste finnas minst en enhet för varje kund. Varje enhet har sitt eget schema. En enhetschef i Quinyx får rollen Lokal chef och har bara tillgång till sin enhet. Personal tillhör en enhet, men det finns även möjlighet att dela personal mellan enheter om man har behov av att schemalägga en person på olika ställen. Benämningen enhet används som standard i Quinyx, men vi rekommenderar att du använder det begrepp som är vanligt i din verksamhet.

Olika typer av enheter kan vara exempelvis:

 • Butik
 • Restaurang
 • Hotell
 • Kontor
 • Call Center
 • Vårdhem
 • Gym

Avdelningar

Avdelningar kan skapas för att särskilja olika sektioner inom en enhet. Avdelningar är, likt regioner, ett frivilligt steg i strukturen.

Exempel på avdelningar i olika typer av verksamheter kan vara:

Hotell

 • Reception
 • Städ
 • Kök
 • Servering
 • Spa

Matbutik

 • Chark
 • Mejeri
 • Frukt och Grönt
 • Frys
 • Kassa

En fördel med avdelningar är att det underlättar för en avdelningschef som ansvarar för och schemalägger för sin avdelning. Det är även möjligt att koppla ett kostnadsställe till en avdelning för att kunna följa upp kostnad per avdelning. Personal och även skifttyp kan kopplas till en avdelning.


Fick du hjälp?