Prognos i statistiken

Uppdaterad 10 months ago av Leigh Hutchens

I statistiken är det nu möjligt att se information om prognos data och de olika utfallen och konfigurationer. Beroende på hur många variabler som är satta så kan du välja om de vill se de olika värdena i schema vyn

Det finns två olika sätt att visualisera datan på i statistiken. Antingen i en tabellvy på lägsta nivå 60 minuter eller en graf vy på ned till 5 minuters nivå beroende på konfiguration vilken detaljnivå datan skickats in på.

För att visa och välja vilka värden som ska visas avseende prognos gör du följande:

 • Gå till schema
 • Välj att visa statistik
 • Välj att visa de variabler du är intresserad av och du presenteras då med 3 val
  • Automatisk prognos - Detta är den automatiskt beräknade prognosen från inställningar - Prognos - Konfiguration
   • Om detta värde senare har redigerats kommer det att visas som en streckad linje i grafen
  • Utfall - Det är den faktiska datan inskickad avseende vald period
  • Budget - Detta är den data som skickats in för att användas som en guide/budget

I exemplet nedan vill jag bara visa den automatiskt beräknade prognosen"Prognos försäljning" för variabeln Sales. Genom att välja vad som visas påverkar detta både tabellvy och grafer.

Det går även att redigera en automatisk beräknad prognos direkt från statistiken i tabelläge genom att interagera med befintliga värden

Redigering görs antingen via att sätta ett nytt värde eller att justera procentuellt. Möjlighet finns även att justera via det summerade värdet i nedre vänstra delen av statistiken. Det går inte att redigera på passerade perioder.

När redigering görs med procent och decimaler behövs måste punkt användas i inmatningsfältet


Fick du hjälp?