Skapa eller ändra en stämpling manuellt

Uppdaterad 2 months ago av Marcus M. Winkler

För att skapa en manuell stämpling behöver du till att börja med gå in i attestvyn som du hittar i sidomenyn. När du är i attestvyn gör du följande:

  1. Klicka på plus ikonen i det högra hörnet, ställ in alla val som du vill ha dom såsom datum, tid etc. För att ändra en redan existerande stämpling klickar du på stämplingen.
  1. Klicka på spara och du kommer se stämplingen i attestvyn.

Om du vill ändra en redan existerande stämpling behöver du klicka på den specifika stämplingen, sedan kan du ändra alla val du vill och klicka på spara. Du kan exempelvis välja om övertid ska utbetalas eller sparas och skriva en kommentar.

Inställningarna för att skapa stämplingar och ändra styrs av rättigheter i systemet, om du inte kan komma åt funktionerna beskrivna ovan behöver du kontakta dina chefer och be dom aktivera dessa rättigheter.


Fick du hjälp?