Logga in i Quinyx Classic

Uppdaterad 29/1/21 av Leigh Hutchens

Mot slutet av året kommer stödet för Classic att upphöra i och med att Flash fasas ut från alla webbläsare. Vi uppmuntrar därför våra kunder att börja använda vårt nya användargränssnitt Neo. Påbörja förberedelserna redan nu, och läs hur du kommer igång här.

Du har tillgång till Quinyx via webbläsare eller Quinyx mobilapp.

För att logga in i Quinyx via webben gå till URL: https://app.quinyx.com. Från 21 december 2020 kommer denna länk ta dig till Neo's inloggningssida - om du fortfarande måste komma åt Classic, gå till web.quinyx.com/classic.

  • Välj portal:
    • Personalportal för personal utan administrativa rättigheter
    • Adminportal för administratörer som t.ex. chefer och schemaläggare.
  • Fyll i din E-postadress/Inloggnings-ID.
  • Om du redan fått ett lösenord, skriv in detta, annars klicka på Nytt lösenord och ett temporärt lösenord kommer att skickas till dig via e-post eller sms beroende på inställningarna för ditt företag.
  • Om du vill att Quinyx ska komma ihåg din e-postadress/inloggnings-ID bockar du i Kom ihåg mig.
  • Välj språk i rullistan.
  • Klicka på Logga in.


Fick du hjälp?