Frontline Portal - Arbeta med synlighetsalternativ

Uppdaterad av Victor Jespersen

Denna artikel ger en mer detaljerad förklaring av distributionsprocessen beroende på din valda synlighetsalternativ. Vi kommer att granska olika scenarier och hur det valda synlighetsalternativet påverkar resursens distribution.

Synlighetsalternativ: Privat

Scenario 1: En HQ användare måste dela känsliga dokument med en specifik områdeschef. Så HQ användaren beslutade att använda synlighetsalternativet Privat för att dela resursen. Resursen kommer endast att vara synlig för författaren (HQ användaren) och mottagaren (Områdeschefen).

Synlighetsalternativ: Överordnade

Scenario 1: En HQ användare vill dela ett dokument för en kommande butiksevent för en specifik butik. Så HQ användaren delar dokumentet med butikschefen för den butiken i frågan. HQ användaren vill också att områdeschefen och distriktschefen ska vara medvetna om denna kommande event, så HQ användaren väljer butikschefen som mottagare och väljer synlighetsalternativet Överordnade. På detta sätt kommer butikschefen och alla chefer ovanför i hierarkin också ha synlighet över resurserna som skickats angående den kommande butikseventet.

Scenario 2: En HQ användare vill dela ett dokument med en specifik områdeschef ansvarig för butikens säkerhetsprotokoll. Dokumentet ska inkludera en checklista över de säkerhetsregler som butikerna ska följa. Så HQ användaren väljer Överordnade synlighetsalternativ så att den specifika områdeschefen får dokumentet, och samtidigt låter distriktschefen ovanför områdeschefen inom hierarkin ha synlighet över dokumentet som skickats av HQ användaren.

Synlighetsalternativ: Kollegor och överordnade

Scenario 1: En HQ användare vill skicka en uppgift till butiksmedarbetare så att de kan förbereda sig inför den kommande butikseventet. Så HQ användaren väljer synlighetsalternativet Kollegor och överordnade. På så sätt kommer den valda butiksmedarbetaren att ombedjas att slutföra uppgiften medan alla i samma butik kommer att ha synlighet över uppgiften som skickats av HQ användaren. Detta inkluderar också cheferna ovanför butiksmedarbetarna i hierarkin, vilket innebär att områdeschefen, distriktschefen och HQ användaren kommer att ha synlighet över uppgiften.

Scenario 2: En HQ användare vill dela kvartalsrapporten över intäkterna av två butiker med två områdeschefer. Men HQ användaren vill också att distriktscheferna ska få rapporten, så HQ användaren väljer alternativet Kollegor och överordnade synlighetsalternativet och väljer en av områdescheferna som mottagare. På så sätt kommer områdescheferna inom samma område att kunna se resurserna samt distriktscheferna ovanför områdescheferna i hierarkin.


Fick du hjälp?