Arbeta med frågor i QClock

Uppdaterad av Victor Jespersen

Besvara frågor

När du har konfigurerat attestfrågor och kopplat dem till avtalsmallar måste anställda besvara de konfigurerade frågorna vid utstämpling. Du kan läsa mer om konfigurationen här.

När anställda trycker på utstämpling kommer en pop-up att visas med den första frågan.

Välj ett svar, och nästa konfigurerade fråga kommer att dyka upp. Använd pilknapparna för att gå tillbaka till de tidigare frågorna.

När alla frågor är besvarade kommer knappen för att skicka in att markeras. Tryck på den för att slutföra frågeformuläret och utstämplingen.

Observera att stämplingstiden registreras efter att attestfrågorna har besvarats.

Granska besvarade frågor

När anställda har besvarat frågorna är det möjligt för chefen att granska och se resultatet av svaren i schemavisningen och tidkortet.

Schemavyn

Om svaret från anställdan är inställt att utlösa en "flagga", kommer du att se det som en varning när du klickar på stämplingen i Schemavyn.

Det är också möjligt att filtrera schemavyn för att endast visa svar som har utlöst en varning. Öppna filterpanelen och navigera till avsnittet för stämplingar. Välj filtreringsalternativet i rullgardinsmenyn för "varningar".

Tidkort

När du öppnar ett tidkort som innehåller attesteringsfrågor och svar, kommer du att se en ny sektion som kallas "Attesteringsfrågor."

Klicka för att expandera avdelningen, och du kommer att se alla frågor och den anställdes svar.

Om en löneart har lagts till baserat på den anställdes svar, kommer du att se det i attesteringsfrågevyn och i översikten över löneart (med texten genererad av attesteringsfrågan).

Om ett svar var inställt på att utlösa en flagga, kommer det att markeras med en röd ram i attesteringsfrågevyn. Du har möjlighet att kryssa i rutan bredvid flaggan för att indikera att du har sett den och vidtagit eventuella nödvändiga åtgärder. I vissa fall kan det krävas att du kryssar i denna ruta för att godkänna stämplingen. För mer detaljer om detta krav, hänvisar vi till avsnittet nedan.

Flagga kräver granskning innan godkännande

Under Kontoinställningar > Avtal > Tidsinställningar, har vi lagt till en ny inställning som kallas "Flaggor kräver granskning innan godkännande av stämpling."

Om den inställningen är aktiverad, måste du kryssa i rutan i tidkortet för alla svar som har flaggats innan du kan godkänna stämplingen (checkrutan för chefsgodkännande på stämplingen kommer att vara inaktiverad tills alla flaggor har granskats.

Läs mer om QClock här.


Fick du hjälp?