Konfigurera Attestfrågor i QClock

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Fråga frågor i QClock

QClock innehåller en ny funktion som gör det möjligt för dig att ställa frågor till anställda när de klockar ut. Svaren på frågorna kan sedan generera löneutfall och varningar i schemat.

Skapa frågor

Första steget är att skapa dina frågor och svar. Detta kan du göra genom att navigera till Kontoinställningar > QClock > Attesteringsfrågor. Klicka sedan på knappen Lägg till fråga i det övre högra hörnet.

 • Ge frågorna ett namn - detta gör det lättare för dig att söka efter dem i listan över frågor.
 • Välj vilket språk du kommer att skriva frågan i.
 • Skriv de faktiska frågorna som du vill ställa.
 • Klicka på Nästa knappen när du är klar.

Det är dags att skapa svaret på frågan du precis skapat.

 • Skriv in svaret på frågan - detta är fritext.
 • Välj vilken åtgärd svaret ska utlösa - Lägg till lön, Ta bort lön, eller Ingen åtgärd (läs mer om detta längre ner).
 • Välj om svaret ska utlösa en uppföljningsfråga. Du kommer att kunna välja en tidigare skapad fråga som anställd kommer att bli ombedd att svara på om de väljer detta svar.
 • Välj om en flagga/varning ska läggas till i Schemavyn för detta svar.
 • Tryck på Spara knappen, och du kommer att se en sammanfattning av det svar du precis skapat. Använd + tecknet för att lägga till ett annat svar, och tryck sedan på Spara knappen igen när du är klar.
Åtgärder

Det finns tre olika typer av åtgärder du kan aktivera för ett svar:

 • Ingen åtgärd: Ingenting kommer att hända. Du kommer bara att kunna se svaret i tidkortet.
 • Lägg till lön: När denna åtgärd väljs kommer en fördefinierad lön och belopp att läggas till i den anställdes tidkort. Du definierar löneart och belopp när du kopplar frågorna till en avtalsmall.
 • Ta bort lön: När denna åtgärd väljs kommer hela beloppet av en fördefinierad löneart att tas bort från den anställdes tidkort. Du definierar vilken löneart som ska tas bort när du kopplar frågan till en avtalsmall.

Koppla frågor till avtalsmallar

När du har skapat alla dina frågor är det dags att koppla dem till avtalsmallar. När det är gjort kommer alla anställda som använder de valda avtalsmallarna att bli ombedda att svara på frågorna när de klockar ut.

Navigera till Kontoinställningar > QClock > Frågeformulär. Klicka på Lägg till frågeformulär i det övre högra hörnet.

 • Välj avtalsmallen du vill koppla frågor till och tryck på Nästa knappen.
 • Välj en fråga som du vill koppla till avtalsmallen.
 • Om ett av svaren var inställt på att generera lön, måste du nu välja löneart och kvantitet som ska genereras. Om svaret var inställt på att ta bort lön måste du välja vilken lönetyp som ska tas bort.
 • Tryck på Spara knappen, och du kommer att se en sammanfattning av de frågor du har lagt till. Använd + tecknet för att lägga till fler frågor och tryck på Spara knappen igen när du är klar.

Om du vill lägga till fler frågor till en avtalsmall senare, navigera bara till Frågeformulärssidan och klicka på avtalsmallen i listan. Du kommer att se alla tillagda frågor och kan använda + tecknet för att lägga till fler frågor.

Läs mer om QClock här.


Fick du hjälp?