Hur kan jag skriva ut ett schema för en anställd?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Om du vill skriva ut ett schema för en anställd kan du göra det i vyn för Dagschema. Du hittar den genom att gå in på Schema -> Scheman, här klickar du på valfri dag.

Du kan även skriva ut en veckovy genom att gå in på Schema -> Scheman och klicka på ett veckonummer.

Du hittar utskriftsfunktionen i det övre högra hörnet, där du ser symbolen med en skrivare.

Denna funktion skriver ut den vy du ser framför dig på skärmen.

Du kan även använda dig av rapporten Dagschema som du hittar i Rapporter & Statistik -> Rapporter.

Öppna mappen Schemarapporter och tryck på rapporten Dagschema, välj sedan för vilket datum du vill skapa rapporten för.


Fick du hjälp?