Hur du öppnar en Service Request Form/Serviceförfrågan (SRF)

Uppdaterad 4 months ago av Daniel Sjögren

Alla inskickade formulär för serviceförfrågan (SRF) kommer att vara giltiga i 3 månader från och med inlämningsdatumet. Från och med mars 2023 kommer minst 4 timmar att faktureras för alla typer av serviceförfrågningar.

Introduktion

När du behöver hjälp med tekniska frågor eller när något inte fungerar som förväntat är första instans alltid att kontakta vår kundsupport. Ett supportärende ska registreras under fliken Nytt ärende. Förfrågningar som skickas till vår kundsupport är alltid kostnadsfria.

En Service Request Form (SRF), eller serviceförfrågan registreras när du som kund behöver konsulthjälp av någon av våra Quinyx Application Specialists eller Solution Architects. Om din fråga kräver mer praktiskt arbete, till exempel hjälp med konfiguration, uppdateringar av lönefiler, integrationer etc. så ska du fylla i formuläret för Service Requests. Varje serviceförfrågan faktureras per timpris. En uppskattning på hög nivå kommer att tillhandahållas för dig att godkänna i slutskedet av inlämningen.

Du kan se SRF-prislistan i Quinyx Support Portal eller i SRF-prislistan nedan.

En SRF kan initieras av en superanvändare/ Quinyx supportkontakt. Denna process används av kunder när implementeringsfasen är klar men du behöver fortfarande hjälp med:

 • Annan träning än e-learning
 • Byte av lönesystem
 • Konfigurera en ny modul (som Budget & Prognos)
 • Konfigurera SSO
 • Ladda upp data
 • Scrive
 • Stöd för integration

SRF Process

Hur du registrerar en SRF

Om du är en superanvändare eller Quinyx supportkontakt kan du registrera en SRF i Quinyx Supportportal.

 1. Välj Service Request i navigeringsfältet.
 1. Välj Land och ange ditt land.
 2. Välj Kategori och välj orsaken till SRF.
 1. Lägg sedan till en mer detaljerad beskrivning av ditt problem (typ av hjälp som behövs, uppskattning av arbetsbelastning, etc.)
 1. Ange eventuell ytterligare information som du tycker är användbar.

Uppskattning av arbetsbelastningen på hög nivå

När du skickar en ytterligare SRF anges i följande text att du genom att acceptera godkänner en "övre nivå för arbetsorderuppskattning" (arbetsordern kommer att debiteras i enlighet med den faktiska arbetsordern).

Från och med mars 2023 kommer minst 4 timmar att faktureras för alla typer av serviceförfrågningar.

Bekräftelse

När din SRF-förfrågan har skickats får du ett bekräftelsemail.

Bästa XX,

Tack för att du skickade in en serviceförfrågan till Quinyx!

Quinyx kommer att hantera din förfrågan så snart vi kan, vänligen räkna med cirka 7 dagar innan svaret.

Observera att ledtiden för förfrågan kan vara upp till 1 månad och lönefil kan ta upp till 3 månader.

Tack!

SRF prislista

Du hittar även mer information om priser i Supportportalen.


Fick du hjälp?