Uppgifter FAQ

Uppdaterad av Victor Jespersen

Q: Hur skapar jag en uppgift?

A: Om du vill läsa mer om hur man skapar uppgifter i Frontline portal kan du klicka här.

Q: Kan jag granska och kommentera uppgifter med uppladdningar utan tilldelade godkännare?

A: Ja, du kan fortfarande granska och kommentera uppladdningar för uppgifter även om du inte blir bedd att godkänna något.

Q: Kan du godkänna en enskild bild om en butik har laddat upp flera bilder i sin uppladdning?

A: Nej, när du godkänner uppgifter från butiker godkänner du uppgiften som helhet och inte bild för bild. Så om 1 bild av 3 behöver förbättras måste du antingen godkänna alla eller kommentera vilken bild som behöver förbättras och skicka tillbaka alla bilder.

Q: När kommer jag att få ett meddelande om att godkänna uppgifter när jag är en godkännare?

A: Du får ett meddelande under bjäll ikonen så snart det finns något nytt att godkänna.

Q: När jag har en ny uppgift att godkänna, hur hittar jag uppgiften?

A: Du kan komma till den uppgift du ombeds godkänna genom att välja den avisering du fick.

Q: Vad är förhållandet mellan överordnade och underordnade uppgifter i Frontline Portal?

A: När du skapar en uppgift och skickar den till mottagarna skickas en kopia av den skapade uppgiften till alla utvalda mottagare. Vi kallar den nyskapade uppgiften för överordnad uppgift och kopiorna av den överordnade uppgiften som skickas till mottagarna för underordnade uppgifter. De underordnade uppgifter som skickas till mottagarna är endast synliga för författaren, godkännaren och mottagaren. När uppgiften har slutförts skickas informationen tillbaka till den överordnade uppgiften och läggs till i statusen för progression i drill-down vyn.

Om du vill läsa mer om drill-down vyn och progressionsstatusar kan du klicka här.


Fick du hjälp?