Statiska regler

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Statiska regler är en möjlighet för att skapa en bemanningsguide eller "optimal bemanning" i Quinyx. Statiska regler konfigureras per enhet och kommer att användas oavsett om det finns dynamiska regler eller ej

För att kunna lägga till variabler måste modulen Prognos vara aktiverad för er organisation samt att användaren har tillgång till Gruppinställningar och behörighet till Prognos
  • Från Kontoinställningar
  • Gå till Prognos  >Statiska regler
  • Klicka Lägg till

Starttid

Välj starttid på dagen för regeln. Dvs när skall regeln börja gälla

Sluttid

Sitter ihop med inställningen ovan. Välj sluttid på dagen för regeln. Dvs när ska regeln sluta gälla

Veckodagar

Välj vilka veckodagar som regeln ska gälla för. Du kan välja flera dagar likväl som enstaka beroende på om du vill ha olika statiska regler för olika dagar

Upprepa varje

Välj hur ofta detta skall upprepas. 1 = varje vecka , 2 = varannan vecka osv.

Startdatum

Välj ett startdatum för när regeln ska börja gälla.

Slutdatum

Välj ett slutdatum för när regeln skall sluta gälla

Skifttyp

Välj vilken skifttyp som skall kopplas till regeln. Dvs vad är det för behov som denna statiska regel skall generera. För att i framtiden kunna dra nytta av automatisk optimisering av schemat är det viktigt att sätta denna korrekt

Det går endast att lägga till en skifttyp per regel

Kommentar

En kommentar för att beskriva vad den statiska regeln avser


Fick du hjälp?