Konfigurera en manuell schemaläggningsvarning för periodisering av frånvaro

Uppdaterad 4 months ago av Leigh Hutchens

Du kan förhindra användare från att vidta åtgärder som resulterar i att de överstiger maximal och/eller minimal ackumulering. Vi har lagt till denna funktion för att säkerställa att du, som arbetsgivare eller chef, inte tilldelar fler frånvaro till dina anställda än de har rätt till enligt deras anställningsavtal.

Konfigurationskrav

Ditt företags Quinyx-konto behöver konfigureras enligt följande för att du ska kunna använda denna funktion:

  1. Först och främst måste du se till att dina frånvaro Time Trackers använder Tidsspårningsföreningar till avtalsmallar istället för att vara anslutna till lönetyper. Time Trackers som är anslutna till löneslag kommer inte - och kommer inte heller i framtiden - att utlösa den varning som ifråga av tekniska genomförbarhetsskäl. Om du vill ha hjälp med att omkonfigurera dina Time Trackers för att använda de ovan nämnda Time Tracker-associationerna, vänligen kontakta din Quinyx-kontakt eller vårt supportteam.
  2. Time Tracker-associationen i fråga görs med hjälp av någon av ackumuleringsdrivrutinerna som kallas Varje semesterledighetsdag eller Varje semesterledighetstimme Och frånvarotypen som används är inställd på frånvaroorsakstyp semester.
    1. I framtiden kommer varningen i fråga också att fungera med varje frånvarotyp ledig dag och varje frånvarotyp ledig timme, vilket inte kräver att frånvaroorsakstypen är semester. Detta gör att du kan få varningen med olika frånvarotyper. Därför rekommenderar vi att du använder varje frånvarotyp ledig dag och varje frånvarotyp ledig timme istället för varje semester ledig dag eller varje semester ledig timme respektive i din konfiguration.
  3. Kryssa i rutan Visa varningar på motsvarande Time Tracker i Kontoinställningar > Time Trackers.
  1. Observera att det inte spelar någon roll om inställningarna för frånvaroskiftet Räkna som schemalagda timmar och Räkna som arbetade timmar är markerade eller inte för den aktuella varningen.

Funktionalitet

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kommer användaren i chefens portal att få en varning som indikerar att den angivna Time Tracker överskrids när de försöker skapa en frånvaro och kommer att blockeras från att fortsätta.

Till och med Version 0161, denna varning visades redan för anställda när de försökte skicka en frånvaroansökan i mobilappen, men nu visas den också för chefer i chefens portal när de försöker godkänna en frånvaroansökan, skapa en frånvaro eller redigera en befintlig frånvaro. Varningen gäller oavsett om ett frånvaroschema används eller inte. I en kommande version som snart kommer, kommer denna varning också att gälla när rullar ut ett grundschema över en befintlig frånvaro.

Läs mer om Att arbeta med Time Trackers.


Fick du hjälp?