Enkel inloggning

Uppdaterad 26/11/20 av Leigh Hutchens

Enkel inloggning (SSO)

Det är möjligt att använda SSO för inloggning på Neo.

För att använda SSO för att logga in på Neo måste du först verifiera att SSO är konfigurerat på ditt Classic-konto. Mer information finns i SSO-konfiguration .

När SSO har konfigurerats kan du använda en av följande två webbadresser för att komma åt Neo:

https://web.quinyx.com/sso?seo= yourssoroute

Denna URL omdirigerar dig till en sida med en inloggningsknapp. Klicka på Logga in för att bli autentiserad och automatiskt inloggad i Neo.

Med denna URL kommer du att autentiseras direkt. Om du är giltig för SSO-inloggning kommer du att vara inloggad på Neo utan att trycka på någon inloggningsknapp.

Om ett fel inträffar när någon av de två webbadresserna används visas ett felmeddelande.

Två exempel på fel är:

Saml-svar saknas obligatoriskt attribut

Anställd är inte registrerad i Quinyx

Om du får ett felmeddelande, vänligen kontrollera din SSO-konfiguration eller kontakta Quinyx Support för ytterligare hjälp.


Fick du hjälp?