Filtrering

Uppdaterad 22/9/20 av Malin Lindbom

Filtrering

Filtreringsfunktionen gör det möjligt för dig att specificera vad du vill se i schemat genom att vi tar bort allt i schemavyn förutom det du har filtrerat på. 

Hur hittar jag till filtreringen: 

  1. Gå till schemavyn
  2. Klicka på “filtreringsikonen” i menyn. Notera att numret på filterikonen indikerar hur många filterval som är aktiva i vyn. 

Vi erbjuder följande filtermöjligheter: 

Filter

Förklaring

Schemakomponenter

Skift, stämplingar, frånvaroansökan,  frånvaro, intresseanmälan och uppgifter.

Grundschema

Shifts originating from a specific base schedule. Note that if you've deleted underlying shifts as a result of having added an absence, only to later remove that absence and reinstate the shifts, those shifts will not appear as a part of the filter. We aim to improve this. Note that this filter field only appears if there is at least one shift originating from base schedule in the period Schedule period you're currently looking at. Skift som kommer från ett specifikt grundschema. Observera att om du raderat underliggande skift när du lagt till en frånvaro och senare raderar frånvaron och återinför skiften i frågan så kommer de skiften inte att "fångas upp" av det här filtret. Det ämnar vi förbättra på sikt. Det här filterfältet visas enbart om det finns minst ett skift som kommer från ett grundschema i Schema-perioden du tittar på.

Skifttyp

Aktiva skifttyper.

Skiftstatus

Filtrera fram obemannade skift och bemannade skift.

Skiftavdelning

Filtrera skift baserat på vilken avdelning de äger rum på.

Medarbetares avdelning

Filtrera medarbetare baserat på vilken avdelning de tillhör. En medarbetare tillhör en avdelning om denne har rollen "Anställd" direkt på avdelningen i fråga. I rullgardinsmenyn som visas i det här fältet så står namnet på moderenheten efter namnet på avdelningen. Väljer du flera avdelningar i det här fältet så visar schemat samtliga medarbetare som tillhör minst en av de avdelningarna. Obs: I nuläget så visas samtliga av din organisations avdelningar i rullgardinsmenyn här; i sinom tid så kommer vi förbättra detta så att enbart de avdelningar som medarbetarna som för närvarande visas i schemat hör till visas här istället.

Anställds status

Filtrera på personer som har (eller inte har) minst en schemakomponent i schemat. En schemakomponent är de saker som du kan se i schemavyn, dvs skift, stämplingar, frånvaroansökan, frånvaro, intresseanmälan, otillgänglighet och uppgifter.

Frånvarotyp

Filtrera på typ av frånvaro.

Hemmaenhet

Innehåller hemmaenheterna tillhörandes anställda med roll i gruppen som är vald. Du kan välja en eller flera enheter i det här filteralternativet.

Personalkategori

Filtrera anställda per personalkategori.

Anställd

Anställda på enheten/avdelningen, plus delade anställda.

Färdigheter

Filtrera anställda på färdigheter. OBS: Om du väljer flera färdigheter i det här fältet så kommer varje medarbetare som filtreras fram i ditt schema att ha varenda en av de färdigheterna.

Attest

Filtrera stämplingar på attesterade stämplingar och oattesterade stämplingar.

Stämpling

Filtrera stämplingar på stämplingar som har varningar, respektive stämplingar utan varningar.

Notera att filtreringen endast filtrerar bort där det går, exempelvis om du har valt att filtrera på schemakomponenter “skift” och “frånvaro” samt frånvarotyp “semester” så kommer filtret endast att filtrera på frånvaron och inte skiften (eftersom ett skift inte kan ha en frånvarotyp).  
Du kan alltid söka direkt bland filtreringsalternativen. Låt oss säga att du vill söka på en specifik skifttyp, då söker du på den skifttypen direkt i skifttyps-rullgardinen.  

Första gången du går in i schemavyn så kommer du att se allt man kan se i schemavyn, dvs inga filter är förvalda i vyn. 

Favoritfilter

Du kan spara dina vanligaste filter genom att välja Spara filter-knappen längst ner i filterpanelen. När filtret är sparat så finner du dem högst upp i filterpanelen. 

Quinyx rekommenderar att du sätter upp favoritfilter för de moment som du gör oftast (och döper dem därefter). Exempelvis favoritfilter “Attest” kan innehålla schemakomponenter “skift” “frånvaro” och “stämplingar”. Beroende på hur ni jobbar inom er organisation kan även  samt oattesterade stämplingar och stämplingar med varningar vara intressant. 

"Och" / "Eller"

Det här valet avgör hur filtret fungerar när du använder mer än ett fält. "Eller" kommer visa anställda som matchar dina val för minst ett av filterfälten du använt dig av, medan "Och" enbart kommer visa anställda som matchar dina val för samtliga filterfält du använt dig av.

Exempel: Du filtrerar på skifttyp "Rengöring" och anställd "Anna Stevenson". Om du väljer "OCH" måste båda villkoren vara sanna för att du ska få något resultat. Om du väljer "eller" räcker det att ett av villkoren är sanna för att ge ett resultat.

Om du vill se obemannade skift och intresseanmälan i samma vy för att “matcha ihop”, välj schemakomponent “intresseanmälan” och skiftstatus “obemannade skift", och väljer “eller”.  

Neo kommer ihåg dina filterval

De filterval du har gjort i schemavyn kommer vi ihåg. Det betyder att om du går till en annan del i applikationen eller loggar ut så kommer samma filtrera ligga kvar tills nästa gång du går in i schemavyn igen. 


Fick du hjälp?