Kostnadsarv

Uppdaterad 17/3/21 av Leigh Hutchens

I Quinyx är det möjligt att välja ett kostnadsställe manuellt på skift och slag. Detta är ett sätt att åsidosätta den automatiska arvslogiken för kostnadsställen som används när du extraherar lönefiler eller rapporter. Det automatiskt ärvda kostnadsstället syns också i schemaläggningsobjekt på tidskortet.

Om stämplingen är ansluten till ett skift och kostnadsställe inte har valts manuellt på stansen, bör kostnadsstället ärvas från den första hierarkiska enhet som den har definierats i, i denna ordning:

 • Kostnadsstället som valts på skiftet
 • Avdelningen som skiftet tillhör
 • Enheten som skiftet tillhör
 • Den anställde (som anges i arbetskortet)
 • Avsnittet som den anställde tillhör
 • Enheten som den anställde tillhör
 • Regionen den anställde tillhör

Om stämplingen är ansluten till ett skift bör kostnadsstället ärvas i denna ordning:

 • Den anställde (som anges i arbetskortet)
 • Från enheten tillhör stämplingen genom medarbetaren
 • Avdelningen som den anställde tillhör
 • Enheten som den anställde tillhör


Fick du hjälp?