Kostnadsarv

Uppdaterad 23/9/21 av Nilas Hedin

I Quinyx är det möjligt att välja ett kostnadsställe manuellt på skift och stämplingar. Detta är ett sätt att åsidosätta den automatiska arvslogiken för kostnadsställen som används när du extraherar lönefiler eller rapporter. Det automatiskt ärvda kostnadsstället syns också i schemaläggningsobjekt på tidskortet.

Om stämplingen är ansluten till ett skift och kostnadsställe inte har valts manuellt på stämplingen, bör kostnadsstället ärvas från den första hierarkiska enhet som den har definierats i, i denna ordning:

 • Kostnadsstället som valts på skiftet
 • Avdelningen som skiftet tillhör
 • Enheten som skiftet tillhör
 • Den anställde (som anges i personal kortet)
 • Avdelningen som den anställde tillhör
 • Enheten som den anställde tillhör
 • Regionen den anställde tillhör

Om stämplingen är ansluten till ett skift bör kostnadsstället ärvas i denna ordning:

 • Den anställde (som anges i arbetskortet)
 • Från enheten tillhör stämplingen genom medarbetaren
 • Avdelningen som den anställde tillhör
 • Enheten som den anställde tillhör
Undantag från grundschema

Kostnadsställets arvslogik gäller inte om användaren har ett grundschema rullat ut som inte har ett kostnadsställe kopplat till skiften.

Detta betyder att kostnadsställets arvslogik ovan inte alls gäller om användaren har ett grundschema rullat ut.

Scenario

En anställd har rullat in skift som alla saknar ett kostnadsställe. I det här fallet visas inte enhetskortets kostnadsställe på skiften eftersom grundschemat inte har några kostnadsställen kopplade till den anställdes skift.


Fick du hjälp?