Arkiverade användare på aktiva uppgifter

Uppdaterad av Victor Jespersen

Arkiverad användarikon

När en arkiverad användare är på en aktiv uppgift kommer en varningsikon att meddela användare att avbryta uppgiften för de arkiverade mottagarna.

Den gula varningsikonen kommer att visas när en användare har arkiverats sedan den senaste gången uppgiften valdes. När uppgiften har valts kommer varningsikonen att bli svart för att meddela dig att arkiverade användare finns under uppgiften.

Avbryt aktiva uppgifter för arkiverade användare

Om du väljer en uppgift med en arkiverad användarikon kommer du att hitta en knapp som säger Avbryt uppgift för alla arkiverade användare. Genom att välja knappen kommer alla uppgifter att avbrytas för de arkiverade användarna.

Om du ställer in en målgrupp för specifika användare så kommer uppgiften automatiskt avbrytas när den specifika användaren arkiveras.


Fick du hjälp?