Funktionsgrupper

Uppdaterad 10/7/20 av Leigh Hutchens

Funktionsgrupper

Varje funktion inom Quinyx är uppdelad i funktionsgrupper. En funktionsgrupp innehåller funktioner i hela applikationen och för varje funktionsgrupp kan du definiera en behörighet.

Exempel: Funktionsgrupp "lön" - inkluderar all löneinformation inom Quinyx, dvs variablerna "faktiska lönekostnader" och "prognostiserade personalkostnader" i schema samt löneuppgifter i "personer".

Det här är de nuvarande funktionsgrupperna inom Quinyx:

Funktionsgrupp

Funktion i Quinyx

Finns i modulerna

Personer

 • Sidan "Personer"
 • Persondetaljer i "Personer"
 • Avtal i "Personer
 • Kommande händelser i Översikt (födelsedagar, upphörande av färdighet, upphörande av avtal)

Personer

Schemaläggning

 • Shifts and tasks in Schedule and Shift control centre
 • Skift och uppgifter i Schema och Notifieringar
 • Intresseanmälningar i Schema och Notifieringar
 • Skift att godkänna i Notifieringar
 • Grundschema
 • Kommande händelser i Översikt (skiftbokningar, skiftbyten, intresseanmälningar)
 • Schemalagda vs stämplade timmar och bemanningsoptimering i Översikt
 • Schema-widget i Översikt (intresseanmälningar, skiftbokningar, skiftbyten, obemannade skift)
 • Försäljnings-widget i Översikt (diagram och förloppsindikator)

Schema

Stämplingar

 • Stämplingar in Schema
 • Attest i Schema

Schema

Frånvaro

 • Frånvaro i Schema
 • Frånvaroansökningar i Schema och Notifieringar
 • Kommande händelser i Översikt (frånvaroansökningar)
 • Schema-widget i Översikt (frånvaroansökningar)

Schema

Lön

 • Lön i Personer - avtalsdetaljer

Personer

Kontoinställningar

 • De kontoinställningar som du kan nå genom att klicka på pilen bredvid din bild
 • Färdigheter - definiera och administrera färdigheter, färdighetsmallar och färdighetskategorier
 • Utseende - definiera färg och logotyp för navigeringsfältet
 • Taggar - definiera och administrera taggar och taggkategorier (om taggmodulen är aktiverad)

N/A

Inställningar

För kommande funktionalitet

N/A

Qmail

 • Qmail-ikonen och formuläret man kommer till som användare när man klickar på ikonen i fråga
 • Notera: Huruvida Quinyx skickar notifieringar styrs enbart av inställningarna som gjorts i "Inställningar" < "Enheter" < "[Enhetsnamn]" < "Meddelanden" i Classic
 • Note: Whether Quinyx sends notifications depends solely on the settings in "Settings" < "Units" < "[Unit name]" < "Messages" in Classic

Qmail


Fick du hjälp?