Frontline Portal - Engagemangsrapporter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

I Frontline Portal kan du få en översikt över efterlevnad och engagemang hos din arbetsstyrka med hjälp av funktionen Rapporter. Rapporterna är uppdelade i Efterlevnad och Engagemang. Den här artikeln handlar om funktionaliteten för Engagemangsrappporter.

Klicka på här för att läsa om efterlevnadsrapporter.

Engagemang

Med funktionaliteten för Engagemangsrappporter kan din grupp få visualiserade mätvärden för hur väl din arbetsstyrka engagerar sig i plattformen. Du har flera filtreringsalternativ för att gå ner på detaljnivå och kan följa engagemanget i hela organisationen baserat på faktiska inloggningar per dag, antal inloggningar per land, om dina användare har loggat in/inte loggat in och mycket mer. Dessutom kan du kombinera olika filter för att få specifik data.

Du kan exportera alla olika mätvärden som .csv-format genom att hålla muspekaren över det övre högra hörnet på varje widget.

Filtrering

Aktuellt totalt antal användare

Med funktionaliteten för Engagemangsrappporter kan du se det aktuella totala antalet aktiva användare i din organisation.

Datumfilter

Med datumfiltret kan du välja den relevanta datumperioden för dina rapporter för att visa information. Du har flera alternativ när det gäller att filtrera på datum.

Du kan klicka på kalenderikonen för att byta ut datumsfiltret mot ett kalenderfilter.

Faktiska inloggningar per dag

Du kan se de faktiska inloggningarna per dag i appen. Som standard visas det 28 dagar.

Antal inloggningar per land

Med antal inloggningar per land kan du få insikter om vilka länder inom din organisation som engagerar sig mest i plattformen. Om ett land är grått finns det ingen data. Med fler inloggningar kommer landet att färgas blått, där en mörkare nyans indikerar mer aktivitet.

En användares land identifieras genom deras anslutning till internet. Användare som ansluter via ett företagsnätverk eller VPN kan ge felaktiga resultat.
Användare inloggade / ej inloggade (max 28 dagar)

Med denna funktion kan du visualisera hur mycket plattformen har använts under högst 28 dagar. Självklart kan du också välja en mindre datumperiod om du önskar.

Nedladdning av rapporter

Du kan enkelt ladda ner dina rapporter i PowerPoint- eller PDF-format.

Alla Frontline Portal-kunder som använder modulen Rapporter kan ladda ner rapporter.

PowerPoint-rapport

PDF

Både Engagemang och Efterlevnadsrapporter laddas ner i samma fil.
Vill du veta mer om rapporter? Klicka här för att läsa om Engagemangsrappporter.


Fick du hjälp?