Osociala tidsperioder

Uppdaterad 1 month ago av Daniel Sjögren

Osocial tid är en förhöjd (eller kompletterad) lönesats som används för att belöna och korrekt kompensera personal för att arbeta udda eller oönskade timmar. Det kan till exempel vara nattskift, helger eller helgdagar.

Med hjälp av osocial tid kan du definiera de fönster under vilka dessa ytterligare utbetalningar ska gälla, och du kan konfigurera de olika nivåerna av extra utbetalningar som automatiskt ska tillskrivas en anställd som arbetar under ett av dessa fördefinierade fönster.

Osociala perioder definieras på dagnivå och är standard för kontot. Om det finns avtal där olika osociala perioder gäller, är det definierat i det specifika avtalet. Osocial tid används för att ställa in perioder som, på organisationsnivå, automatiskt ska tillskriva ytterligare utbetalningar till en anställd som loggar ett skift under detta fönster.

För att lägga till osociala tidsperioder, navigera till Kontoinställningar > Avtal > Osociala tidsperioder.

Typ av osocial tid: Välj osocial tid 1-4.

Dag: Du kan välja upp till sju dagar.

Från/Till: Tidsspannet över vilket den osociala tiden existerar.

Läs mer om att använda osocial tid på avtalsmallar här och Arbeta med vanliga osociala tidsperioder här .


Fick du hjälp?