Obekväma arbetstidsperioder (OB)

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Obekväm arbetstid (OB) är en förhöjd (eller kompletterad) lönesats som används för att belöna och korrekt kompensera personal för att arbeta udda eller oönskade timmar. Det kan till exempel vara nattskift, helger eller helgdagar.

Med hjälp av obekväm arbetstid (OB) kan du definiera de fönster under vilka dessa ytterligare utbetalningar ska gälla, och du kan konfigurera de olika nivåerna av extra utbetalningar som automatiskt ska tillskrivas en anställd som arbetar under ett av dessa fördefinierade fönster.

OB-perioder definieras på dagsnivå och är standard för kontot. Om det finns avtal där olika OB-perioder gäller, är det definierat i det specifika avtalet. Obekväm arbetstid används för att ställa in perioder som, på organisationsnivå, automatiskt ska tillskriva ytterligare utbetalningar till en anställd som loggar ett skift under detta fönster.

För att lägga till OB-perioder, navigera till Kontoinställningar > Avtal > OB-perioder.

Typ av OB: Välj mellan OB-nivå 1-4.

Dag: Du kan välja upp till sju dagar.

Från/Till: Tidsspannet över vilket den obekväma arbetstiden (OB:n) existerar.

Läs mer om att använda OB på avtalsmallar här och Arbeta med vanliga OB-perioder här.


Fick du hjälp?