Optimal bemanning i statistiken

Uppdaterad 8/6/21 av Leigh Hutchens

För att du ska kunna se optimalt antal personer i Quinyx måste du först ha följande objekt konfigurerade:

I statistiken är det nu möjligt att se information om prognos data och de olika utfallen och konfigurationer. Beroende på hur många variabler som är satta så kan du välja om de vill se de olika värdena i schema vyn

Det finns två olika sätt att visualisera datan på i statistiken. Antingen i en tabellvy på lägsta nivå 60 minuter eller en graf vy på ned till 5 minuters nivå beroende på konfiguration vilken detaljnivå datan skickats in på.

För att visa och välja vilka värden som ska visas avseende prognos gör du följande:

 • Gå till schema
 • Välj att visa statistik
 • Välj att visa de variabler du är intresserad av och du presenteras då med 3 val
  • Automatisk prognos - Detta är den automatiskt beräknade prognosen från inställningar - Prognos - Konfiguration
   • Om detta värde senare har redigerats kommer det att visas som en streckad linje i grafen
  • Utfall - Det är den faktiska datan inskickad avseende vald period
  • Budget - Detta är den data som skickats in för att användas som en guide/budget

I exemplet nedan vill jag bara visa den automatiskt beräknade prognosen"Prognos försäljning" för variabeln Sales. Genom att välja vad som visas påverkar detta både tabellvy och grafer.

Jag kan sedan välja att visa den optimala bemanningen för vald variabel och variant. I detta fall Sales - Prognos försäljning

Både tabell och grafvyn kommer då att visa den optimala bemanningen baserat på värden från Sales - Prognos försäljning, detta kan sedan jämföras mot faktisk, budget (och även redigerat)

För att jämföra detta med schemalagd bemanning så boxkar jag även i den checkboxen

Det är också möjligt att välja flera varianter av optimal bemanning för att see de olika behoven och utfallen


Fick du hjälp?