Schemaobjekt och ändringar av avtalsgiltighet

Uppdaterad av Victor Jespersen

När avtal ändras kommer Quinyx att utföra följande åtgärder:

Avtal

Handling

Raderade avtal

  • Quinyx identifierar skiften och/eller stämplingar som är relaterade till avtalen i fråga och tillämpar logiken för val av avtal för att tillämpa ett annat giltigt avtal för dem.

Nya avtal

  • Quinyx kommer att kontrollera om det finns några skift och/eller stämplingar utan avtal som kan relateras till det nya avtalet.

Avtal med förkortad giltighetstid

  • Quinyx kontrollerar om det finns några skift och/eller stämplingar som är relaterade till det avtalet som inte längre är giltigt. Om så är fallet tillämpar Quinyx sin logik för val av avtal (läs mer här) för att välja ett giltigt avtal och koppla skiften och/eller stämplingar till det avtalet. Om giltighetsperioden förlängs på något sätt kontrollerar Quinyx om det finns några skift eller stämplar utan avtal som kan relateras till det ändrade avtalet.

Avtal ändrade på skift

  • Det valda avtal kommer också att ärvas till den anslutna stämplingen.

Av prestandaskäl kommer Quinyx att bestämma den lämpligaste tid för att utföra detta, men åtgärderna kommer alltid att ske inom 120 minuter efter att ändringen sparats.
Dessa åtgärder gäller även för löneposter som har överförts till lön, vilket har den enda konsekvensen när du backar en lönepost, så kommer den att kopplas till ett giltigt avtal och inte till det avtal som användes vid överföringen till lön och som sedan dess har satts till ogiltigt för det aktuella datumet. Observera att även om löneposterna kopplas till ett giltigt avtal (förutsatt att 120 minuter har gått sedan avtalsändringen - se noteringen ovan) samtidigt som skift och/ eller stämplingar som ännu inte har överförts till lön, kommer löneposterna inte att påverkas av avtalsändringen förrän den faktiska backningen sker - men ändringen är omedelbar när den backas.


Fick du hjälp?